رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF اثر بخشي آموزش روان درماني بين فردي بر كاهش علائم افسردگي زنان
پدید آورنده : سميه هادي
سال دفاع : 1394/06/16
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمايي
استاد راهنما : دكتريوسف گرجي شماره دانشجو : 920010546
کد پایان نامه : 18821603932054
بدون فایل بررسي اثربخشي آموزش تكنيك هاي مديريت استرس ، بر كاهش استرس فرزندان نوجوان ( دختر / پسر ) داراي پدر معتاد
پدید آورنده : ليلا فرهادي
سال دفاع : 1393/06/11
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمايي
استاد راهنما : دكتر يوسف گرجي شماره دانشجو : 891249791
استاد مشاور : دكترسيداسماعيل موسوي کد پایان نامه : 18821603902009
دانلود نسخه PDF بررسي اثربخشي تكنيكهاي شناختي رفتاري جنسي بر بهبود اختلال اوج لذت جنسي در زنان
پدید آورنده : فاطمه كشاورز كفراني
سال دفاع : 1393/06/15
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمايي
استاد راهنما : دكتر يوسف گرجي شماره دانشجو : 900804249
استاد مشاور : دكترحميدرضا نيك يار کد پایان نامه : 18821603912027
دانلود نسخه PDF تأثیر نرخ واقعی ارز بر اشتغال مطالعه موردی ایران و کشورهای منتخب اسلامی
پدید آورنده : مژگان اسدی
سال دفاع : 1388/06/12
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : توسعه اقتصادي
استاد راهنما : دکتر حسین کریمی شماره دانشجو : 85296310005
استاد مشاور : دکتر همایون رنجبر کد پایان نامه : 18820912862006
دانلود نسخه PDF تاثير گروه درماني شناختي بر ذهن آگاهي (mbct) در كاهش فرسودگي زناشويي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس ( MS ) مراجعه كننده به درمانگاه ام اس بيمارستان الزهرا درسال 1394
پدید آورنده : ناهيد لطفي
سال دفاع : 1394/06/08
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمايي
استاد راهنما : دكترفرزانه نيك نژادي شماره دانشجو : 911254911
استاد مشاور : دكترمسعود اعتمادي فر کد پایان نامه : 18821603931008
دانلود نسخه PDF تاثير مشاوره مقابله با تنيدگي بر اهمال كاري تحصيلي دانش آموزان دختر اول دبيرستان هاي ناحيه 2 شهر اصفهان
پدید آورنده : فرشته محلوجي
سال دفاع : 1393/04/07
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمايي
استاد راهنما : دكتر يوسف گرجي شماره دانشجو : 910580112
استاد مشاور : دكتر محمدرضا عابدي کد پایان نامه : 18821603921004
دانلود نسخه PDF تحليل اشتغالزائي صنعت گردشگري در استان چهارمحال و بختياري
پدید آورنده : حسين كريمي
سال دفاع : 1391/11/30
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : توسعه اقتصادي
استاد راهنما : دكتر سيد كميل طيبي شماره دانشجو : 86296310043
استاد مشاور : دكتر احمد گوگردچيان کد پایان نامه : 18820912891030
دانلود نسخه PDF حل تحليلي بسته براي ارتعاشات عرضي ورق مدل شده توسط اويلر- برنولي با چندين رديف جرم متمركز
پدید آورنده : احسان دهقاني پور
سال دفاع : 1391/04/22
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : طراحي كاربردي
استاد راهنما : دكتر كيوان ترابي شماره دانشجو : 88465310015
استاد مشاور : دكتر افشين منوچهري فر کد پایان نامه : 18840604891023
دانلود نسخه PDF نقش ساختار بازار بر تجارت درون صنعتي و تجارت درون صنعتي نهايي ايران و شركاي تجاري
پدید آورنده : امين الله قائدان
سال دفاع : 1390/11/19
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : توسعه اقتصادي
استاد راهنما : دكتر احمد گوگردچيان شماره دانشجو : 87296310130
استاد مشاور : دكتر سيد كميل طيبي کد پایان نامه : 18820912891025
دانلود نسخه PDF آزاد سازی تجارت خارجی و تأثیر آن بررشد اقتصادی کشور ایران طی دوره 84-1358
پدید آورنده : رخساره حضرتی
سال دفاع : 1387/07/23
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : توسعه اقتصادي
استاد راهنما : دکتر حسین کریمی شماره دانشجو : 84296310051
استاد مشاور : دکتر کیومرث آقایی کد پایان نامه : 18820912852006
دانلود نسخه PDF آزمون تجربي نظريه برابري قدرت خريد در كشورهاي عضو D-8
پدید آورنده : فرناز هوشيار
سال دفاع : 1390/11/20
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : توسعه اقتصادي
استاد راهنما : دكتر سعيد دائي كريم زاده شماره دانشجو : 88296310128
استاد مشاور : دكتراكبر توكلي کد پایان نامه : 18820912891021
دانلود نسخه PDF آزمون تجربي همگرايي درآمدي در كشورهاي عضو اكو در دوره زماني 2009- 1993
پدید آورنده : فهيمه شيرعلي
سال دفاع : 1392/01/24
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : توسعه اقتصادي
استاد راهنما : دكتر سعيد دائي كريم زاده شماره دانشجو : 87296310121
استاد مشاور : دكترسيدمحسن خليفه سلطاني کد پایان نامه : 18820912892028
بدون فایل آزمون فرضيه استرلين در منتخبي از كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه
پدید آورنده : اسماعيل برديا
سال دفاع : 1393/11/29
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : توسعه اقتصادي
استاد راهنما : دكتربهار حافظي شماره دانشجو : 920083093
استاد مشاور : دكتر مصطفي رجبي کد پایان نامه : 18820912922025
دانلود نسخه PDF آزمون قانون واگنر و ديدگاه كينزي در كشورهاي در حال توسعه
پدید آورنده : بنفشه بيگدلي
سال دفاع : 1394/03/27
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : توسعه اقتصادي
استاد راهنما : دكتربهار حافظي شماره دانشجو : 891249716
استاد مشاور : دكتر مصطفي رجبي کد پایان نامه : 18820912922030
دانلود نسخه PDF آزمون نيكويي برازش براي توزيع نرمال بر اساس حداقل فاصله بين تابع مولد گشتاور نظري و تجربي
پدید آورنده : عباس زنگانه
سال دفاع : 1394/03/20
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : آماراجتماعي و اقتصادي
استاد راهنما : دكتر مريم شريف دوست شماره دانشجو : 910832610
کد پایان نامه : 18830801922011
دانلود نسخه PDF آسيب شناسي رابطه بين مشاوران و دانش آموزان پسر دبيرستانهاي ناحيه 2 شهرستان خرم آباد
پدید آورنده : يحيي دريكوندي
سال دفاع : 1391/06/30
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمايي
استاد راهنما : دكتركيومرث فرح بخش شماره دانشجو : 890932262
استاد مشاور : دكتر نجمه سدرپوشان کد پایان نامه : 18821603891032
دانلود نسخه PDF آسيب شناسي و ساماندهي اقتصادي وصول عوارض نوسازي و عمران شهري ( نمونه موردي : شهرداري اصفهان )
پدید آورنده : طوبي قرباني كهريزسنگي
سال دفاع : 1390/09/13
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : توسعه اقتصادي
استاد راهنما : دكتر رسول بيدرام شماره دانشجو : 87296310032
استاد مشاور : دكتر ليلا تركي کد پایان نامه : 18820912881019
دانلود نسخه PDF آموزش مشاوره گروهي طلاق به زنان مطلقه به روش MFC بر كاهش استرس ، اضطراب و افسردگي مادران و بهبود روابط والد – فرزندي آن ها در دانش آموزان دختر شهرستان اصفهان
پدید آورنده : زهرا سيفي سلمي
سال دفاع : 1394/06/08
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمايي
استاد راهنما : دكتر يوسف گرجي شماره دانشجو : 911050800
کد پایان نامه : 18821603932043
دانلود نسخه PDF آناليز ارتعاشات عرضي يك پره توربين ويسكو الاستيك با مدل كلوين-ويت به همراه جرم هاي متمركز واقع بر آن به روش DQM
پدید آورنده : زهره بياباني ساماني
سال دفاع : 1391/06/16
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : طراحي كاربردي
استاد راهنما : دكتركيوان ترابي شماره دانشجو : 88465310102
استاد مشاور : دكترافشين منوچهري فر کد پایان نامه : 18840604892009
دانلود نسخه PDF آناليز ارتعاشات غير خطي يك لوله حاوي جريان سيال روي بستر الاستيك با استفاده از مدل هاي تيرهاي اويلر – برنولي و تيموشينكو
پدید آورنده : محمد مهدي قيطاني
سال دفاع : 1391/11/27
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : طراحي كاربردي
استاد راهنما : دكتر علي قربان پور شماره دانشجو : 87465310998
استاد مشاور : دكتر حسن خادمي زاده کد پایان نامه : 18840604881002
صفحه 1 از 57 2 3 4 5 6
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمینی شهر می باشد
;